Wartości

Wartości

Współdziałanie, odpowiedzialność ,bezpieczeństwo, odwaga i zorientowanie na wyniki to wartości, które budują spójność firmy i wyznaczają wzorce zachowań. Wartości firmy Stefanidis łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych przez nas decyzji i działań. Wśród naszych pracowników szczególnie cenimy i promujemy  poniższe postawy. Precyzują one naszą politykę w stosunku do otaczających nas klientów, współpracowników i akcjonariuszy. Dzięki tym postawom chcemy wyróżniać się zarówno jako pracodawca, firma handlowa i partner biznesowy.

Działanie wsparte elastycznością

Działanie, zaangażowanie i zapał do pracy, szybka reakcja w sytuacji konieczności biznesowej, sprawne podejmowanie decyzji, wdrażanie niestandardowych pomysłów, wyprzedzanie działań konkurencji, przewidywanie zmian na rynku, praca w zespole i gotowość do współpracy z innymi.

  • Tylko dzięki szybkiemu reagowaniu i sprawnemu podejmowaniu decyzji które zamieniamy w czyn, osiągamy terminowo wyznaczone cele.
  • Wiemy, że pozycja lidera wymaga od nas przewidywania – chcemy być zawsze krok do przodu przed konkurencją.
  • Nie boimy się realizować śmiałych i niestandardowych pomysłów, wierzymy, że to właśnie one dają firmie przewagę i stanowią o jej dzisiejszej, dominującej pozycji.

Zaangażowanie w rozwój

Zaangażowanie, świadome uczestnictwo w życiu Firmy, gotowość do poniesienia wyrzeczeń wynikających z wymogów sytuacji oraz wysiłku na rzecz organizacji, akceptacja wartości i celów Firmy, aktywne działanie i podejmowanie wyzwań, uczciwość wobec pracodawcy i współpracowników.

  • Wszyscy pracownicy są partnerami przedsiębiorstwa, uczestniczą w procesach i zdarzeniach mających na nich wpływ. Są informowani o planach oraz wynikach, uczestniczą we wzroście dobrobytu organizacji i jednocześnie są gotowi ponieść wyrzeczenia wynikające z wymogów sytuacji.
  • Dzięki silnej wierze i akceptacji wartości i celów Firmy jest w Nas wewnętrzna gotowość do podjęcia wysiłku na rzecz organizacji.
  • Każdy z Nas jest częścią zespołu, dążącego do osiągnięcia wspólnego celu, zawartego w strategii Firmy.

Efektywność dzięki zaangażowaniu

Efektowność, podejmowanie działań nakierowanych na realizację wytyczonych celów, osiąganie rezultatów pracy o wysokiej jakości z optymalnym wykorzystaniem zasobów Firmy, terminowa i efektywna realizacja zadań, świadomość biznesowa, efektywność kosztowa, determinacja, samodzielność i odpowiedzialność za swoje działania.

  • Każde działanie, którego się podejmujemy, jest nakierowane na realizację danego zadania i osiągnięcie wytyczonego celu. Najważniejszym kryterium oceny efektywności Naszej pracy jest jakość osiągniętego rezultatu w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem zasobów.
  • Wszyscy pracownicy są zobowiązani wykonywać pracę sprawnie i w określonym czasie.
  • Miarą efektywności Naszego działania jest zadowolenie naszych Klientów, Akcjonariuszy i Pracowników.

Dlaczego Stefanidis?

Firma Stefanidis jest wiodącym dostawcą certyfikowanego pelletu drzewnego, brykietu drzewnego,oraz drewna kominkowego najwyższej jakości . Także podściółek dla zwierząt oraz paszy dla koni.

Naszym partnerom biznesowym zapewniamy profesjonalność usług oraz terminowe dostawy . Ciągły rozwój pozwalana nam na pozyskiwanie nowych rynków oraz poszerzanie naszej oferty handlowej.

Więcej o nas

Szybka dostawa Własny transport oraz doświadczeni kierowcy to gwarancja szybkiej dostawy.

Pakowanie Nasze produkty pakowane poręczne opakowania, całość ułożona na palecie, zabezpieczone folią termokurczliwą.

Konie - nasza pasja Zapewniamy kompleksową dostawę paszy oraz podściółek dla koni.

Ekologia Nasze biopaliwa to przed wszystkim ekologia, ponadto wysoka kaloryczność oraz niska zawartość popiołu to zadowolenie naszych klientów.

Skontaktuj się z nami

PHU STEFANIDIS
51-180 Wrocław
Szymanów, ul.Lotnicza 90

Tel: +48 71 792 11 17
Fax: +48 71 382 89 80
e-mail: info@stefanidis.pl

Obsługa klienta +48 71 792 11 17